พระกริ่งรุ่นน้ำท่วมปี2538นวะโลหะ

รายละเอียดสินค้า
พระกริ่งรุ่นน้ำท่วม ปี 2538 นวะโลหะ
ย้อนยุค พ.ศ. 2485 วัดสุทัศน์เทพวราราม ของพระวิสุทธาธิบดี
เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ จัดสร้างเป็นกรณีพิเศษ สร้างจำนวนน้อย
มีโค็ต มีจาร เลของค์พระทุกองค์ เข้าพิธีพุทธาภิเษกถึง2ครั้ง
หมายเลข 45 ค่าบูชา 14000 ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388